Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên CentOS 6.8

DHCP (viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol) là một giao thức mạng tiêu chuẩn thường được sử dụng trong giao thức IP (Internet Protocol) giúp phân phối một cách linh hoạt các thông số cấu hình mạng như địa chỉ IP, mặt nạ mạng, gateway hay DNS server cho các giao diện mạng như card mạng, các thiết bị cầm tay không dây…

Những ưu điểm của DHCP:

Quản lý tập trung: Thay vì quản lý địa chỉ IP thủ công bằng tay thì DHCP server sẽ quản lý tập trung trên giao diện của nó. Giúp các nhà quản trị vừa dễ quản lý, cấu hình, khắc phục khi có lỗi xảy ra trên các máy client.

– Giảm gánh nặng cho người quản trị hệ thống: Trước đây các nhà quản trị mạng thường phải đánh cấu hình IP bằng tay (gọi là IP tĩnh) nhưng nay nhờ có DHCP server nó sẽ cấp IP một cách tự động cho các máy client. Nhất là đối với hệ thống mạng lớn thì lợi ích của DHCP càng được thấy rõ. Chỉ có người quản trị hệ thống mới có thể thay đổi, cấu hình IP mà không có ai có thể thay đổi được nó đảm bảo tính thống nhất.

– Giúp hệ thống mạng luôn được duy trì ổn định: Địa chỉ IP được cấp phát tự động dải IP cấu hình sẵn trên DHCP server nên rất chính xác. Sự trùng lặp IP là không bao giờ xảy ra. Các máy client luôn luôn có một cấu hình chuẩn. Làm cho hệ thống hoạt động liên tục, vừa giảm gánh nặng cho người quản trị vừa tăng hiệu quả làm việc cho user nói riêng và doanh nghiệp nói chung.

– Linh hoạt và khả năng mở rộng:  Người quản trị có thể thay đổi cấu hình IP một cách dễ dàng khi cơ sở hạ tầng mạng thay đổi. DHCP có thể cấu hình từ mạng nhỏ cho đến mạng lớn. Nó có thể phục vụ cho một vài cho đến vài ngàn máy tính

Quá trình cấp phát địa chỉ IP cho máy trạm:

  1. Client phải được cấu hình ở chể độ nhận ip động từ DHCP server, đầu tiên Client sẽ gởi gói DHCPDISCOVER dưới dạng broadcast trên mạng của mình để yêu cầu DHCP server cấp phát IP
  2. DHCP server khi nhận được gói DHCPDISCOVER sẽ tìm 1 ip chưa được sử dụng trong range IP cấp phát của mình để cấp phát cho Client thông qua gói DHCPOFFER gởi unicast
  3. Client khi nhận được DHCPOFFER sẽ đánh giá tất cả các DHCPOFFER nhận được trong trường hợp có nhiều DHCP Server và sẽ yêu cầu một trong những DHCP cấp phát IP này cho mình thông qua gói DHCPREQUEST (thông thường Client sẽ gởi yêu cầu này đến DHCP Server nhận được DHCPOFFER đầu tiên)
  4. DHCP server đồng ý cấp IP cho client thông qua gói unicast DHCP ACK

1. Cài đặt DHCP Server trong CentOS

Đầu tiên chúng ta hãy xem làm thế nào để cài đặt và cấu hình DHCP server trong CentOS 6.8 32 bit. Các bước tương tự sẽ làm việc trên CentOS 6.x và các phiên bản cũ khác.

Đăng nhập với tài khoản root

Để cài đặt được DHCP Server trên hệ thống máy chủ chúng ta chạy lệnh:

yum install dhcp -y

2. Cấu hình DHCP Server

Trước tiên bạn phải xác định được muốn cấu hình DHCP Server chạy trên interface nào. Ở đây mình gán cho eth0.

[root@dhcp ~]# vi /etc/sysconfig/dhcpd
# Command line options here
DHCPDARGS=eth0

Save and close :wq!

Copy cấu hình mẫu sang /etc/dhcp/

cp /usr/share/doc/dhcp-4.1.1/dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcpd.conf
cp: overwrite `/etc/dhcp/dhcpd.conf’? y

Bây giờ tiến hành edit file dhcpd.conf để cấu hình DHCP Server

vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

Đặt tên miền và tên máy chủ

[...]

# option definitions common to all supported networks...
 option domain-name "conglinh.com";
 option domain-name-servers dhcp.conglinh.com;

[...]

Nếu máy chủ DHCP này là máy chủ DHCP chính thức cho các mạng nội bộ, bạn nên bỏ ghi chú dòng sau:

[...]
authoritative;
[...]

Xác định subnet, dải địa chỉ IP, tên miền và máy chủ tên miền như dưới đây:

[...]
# A slightly different configuration for an internal subnet.
 subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.2.20 192.168.2.90;
 option domain-name-servers 8.8.8.8;
 option domain-name "conglinh.com";
 option routers 192.168.2.1;
 option broadcast-address 192.168.2.255;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
 }
[...]

Ở trên, mình đã cấu hình cấp IP cho mạng 192.168.2.0/24 với dãy IP cấp phát từ từ 192.168.2.20 – 192.168.2.90

  • Domain-name: conglinh.com
  • Domain-name-servers: 8.8.8.8
  • Default gateway: 192.168.2.1
  • Broadcast: 192.168.2.255
  • Thời gian cho thuê là 600s = 10 phút.

Nếu bạn muốn cấp IP cho một host cụ thể nào đó bạn có thể dựa vào địa chỉ MAC, ở dưới là mình cấu hình cấp địa chỉ 192.168.2.25 cho thiết bị có địa chỉ MAC là 00:50:56:c0:00:08

[...]
host win7-giamdoc {
 hardware ethernet 00:50:56:c0:00:08; 
 fixed-address 192.168.2.25; 
} 
[...]

3. Khởi động dịch DHCP Server

service dhcpd start

4. Bật dịch vụ DHCP Server cùng với hệ thống

chkconfig dhcpd on

5. Cấu hình DHCP Client trên Client

Đặng Đình Công

Mình là Đặng Đình Công. Công việc hiện tại của mình là quản trị viên hệ thống mạng máy tính. Hiện tại mình đang học, nghiên cứu và làm việc về mảng hệ thống và bảo mật Microsoft, Cisco, ảo hóa VMware,... Blog được lập ra với phương diện cá nhân nên chắc sẽ không tránh khỏi nhiều sai sót. Mong được sự góp ý của tất cả các bạn.

You may also like...