GNS3 là gì ? Tại sao tốt cho người học quản trị mạng

1.Giới thiệu

– GNS3 là phần mềm để mô phỏng, cấu hình, kiểm thử và sửa chữa mạng ảo và mạng thật. GNS3 cho phép bạn tạo 1 topology nhỏ gồm 1 vài thiết bị trên laptop, với những thiết bị trên nhiều máy chủ hoặc trên cloud.
– GNS3 là phần mềm mã nguồn mở miễn phí.
– GNS3 có tác dụng tương tự như Cisco Packet Tracer nhưng đây là công cụ mạnh mẽ hơn, cho phép cả 2 việc là giả lập và mô phỏng.
– Trang chủ của GNS3: http://gns3.com

2.Thành phần của GNS3

– GNS3 gồm 2 phần mềm:

  • GNS3-all-in-one software (GUI)
  • GNS3 virtual machine (VM)

– GNS3-all-in-one là phần client của GNS3 và là giao diện người dùng đồ họa (graphical user interface). Bạn có thể cài đặt all-in-one software trên máy tính của bạn (Windows, MAC, Linux) và tạo topology của bạn bằng cách sử dụng phần mềm này. Ví dụ 1 topo như sau:

Khi tạo topology trong GNS3 bằng phần mềm all-in-one GUI client, thiết bị được tạo cần lưu trữ và chạy bởi tiến trình server. Bạn có 1 vài lựa chọn cho phần server của phần mềm:

  • Local GNS3 server
  • Locol GNS3 VM
  • Remote GNS3 VM

– Trong đó, local GNS3 server chính là PC cài đặt GNS3 all-in-one software.
VD: Sử ụng Windows PC, ca2 GNS3 GUI và local GNS3 server đang chạy như các tiến trình của Windows.
– Nếu thiết bị của bạn sử dụng GNS3 VM (nên sử dụng), bạn có thể chạy GNS3 VM trên PC sử dụng phần mềm ảo hóa như VMWare Workstation hoặc Virtualbox, hoặc bạn có thể chạy GNS3 VM remote trên server sử dụng VMWare ESXi hoặc ngay cả trên cloud.
– TIP
Bạn có thể sử dụng GNS3 mà không sử dụng GNS3 VM, nhưng nó sẽ có giới hạn và không cung cấp nhiều lựa chọn liên quan đến kích thước topology và hỗ trợ được nhiều thiết bị. Nếu bạn muốn tạo GNS3 topology chi tiết, hoặc muốn bao gồm các thiết bị như thiết bị Cisco VIRL hoặc 1 vài thiết bị khác mà yêu cầu Qemu thì bạn phải sử dụng GNS3 VM.
– GNS3 hỗ trọ cả thiết bị giả lập và thiết bị mô phỏng ( emulated device và simulated devices):

  • Emulation: GNS3 bắt chước hoặc giả lập phần cứng của thiết bị và bạn có thể chạy các image thực tế trên thiết bị ảo.
    VD: Bạn có thể copy Cisco IOS từ real, physical Cisco router và chạy trên virtial, emulated Cisco router trong GNS3.
  • Simulation: GNS3 mô phỏng các tính năng và chức năng của thiết bị như switch, etc. Bạn không chạy các hệ điều hành thực như Cisco IOS, mà là 1 thiết bị mô phỏng được phát triển bởi GNS3 như GNS3 layer 2 switch.

Đặng Đình Công

Mình là Đặng Đình Công. Công việc hiện tại của mình là quản trị viên hệ thống mạng máy tính. Hiện tại mình đang học, nghiên cứu và làm việc về mảng hệ thống và bảo mật Microsoft, Cisco, ảo hóa VMware,... Blog được lập ra với phương diện cá nhân nên chắc sẽ không tránh khỏi nhiều sai sót. Mong được sự góp ý của tất cả các bạn.

You may also like...