Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4.0

Veeam® Backup & Replication™ delivers Intelligent Data Management for ALL your virtual, physical and cloud-based workloads. Through a single management console, you can manage fast, flexible and reliable backup, recovery and replication of all your applications and data to eliminate legacy backup solutions forever.

NEW in 9.5 Update 4:

System requirements:

Hardware

 • CPU: x86-64 processor.
 • Memory: 4 GB RAM plus 500 MB RAM for each concurrent job.
 • Disk Space: 2 GB for product installation and 4.5 GB for Microsoft .NET Framework 4.5.2 installation.
  10 100 GB per VM for guest file system catalog folder (persistent data). Additional free disk space for Instant VM Recovery cache folder (non-persistent data, at least 10 GB recommended).
 • Network: 1 Gbps or faster for on-site backup and replication, and 1 Mbps or faster for off-site backup and replication. High latency and reasonably unstable WAN links are supported.

OS
Only 64-bit version of the following operating systems are supported:

 • Microsoft Windows Server 2016
 • Microsoft Windows Server 2012 R2
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
 • Microsoft Windows Server 2008 SP2
 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Windows 8.x
 • Microsoft Windows 7 SP1

Software

 • Microsoft SQL Server 2016/2014/2012 / 2008R2 / 2008 (2012 SP3 Express is included)
 • System Center Virtual Machine Manager 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 Admin UI (optional, to be able to register SCVMM server withBackup & Replication infrastructure)
 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 (included in the setup)
 • Windows Installer 4.5 (included in the setup)
 • Microsoft PowerShell 2.0 or later (optional)
 • Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Microsoft Internet Explorer 10.0 or later

Download Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4.0

Master Link : Veeam Backup & Replication 9.5.4.2615

Size : 3.34 GB

Veeam Backup & Replication 9.5.4.2615 Crack + License

Link : Veeam Backup & Replication 9.5.4.2615 Crack

Size : 328.37 KB

Password : conglinh.com

Đặng Đình Công

Mình là Đặng Đình Công. Công việc hiện tại của mình là quản trị viên hệ thống mạng máy tính. Hiện tại mình đang học, nghiên cứu và làm việc về mảng hệ thống và bảo mật Microsoft, Cisco, ảo hóa VMware,... Blog được lập ra với phương diện cá nhân nên chắc sẽ không tránh khỏi nhiều sai sót. Mong được sự góp ý của tất cả các bạn.

You may also like...