EVE-NG Toolkit – Kích hoạt EVE-NG Pro 1 Click

EVE – NG (Emulated Virtual Environment – Next Generation)là một trong các công cụ giả lập (emulator) mạnh nhất hiện nay. Sử dụng EVE, người kỹ sư có thể giả lập được rất nhiều loại thiết bị mạng đang được sử dụng rộng rãi, với nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau: router/switch của Cisco (sử dụng Cisco IOL hoặc IOS trên nền Dynamip Server), thiết bị mạng của Juniper, nhiều loại firewall thông dụng,…

Cách cài đặt

  • Download Files nén bên dưới về giải nén ra (password: nguyenvanlong.me)
  • Dùng XFTP của Xshell hoặc SFTP,… copy files vào /usr/share/eve-ng-toolkit của EVE-NG
  • Sau đó vào chạy lần lượt các lệnh sau
cd /usr/share/eve-ng-toolkit/

lệnh này chuyển đến thư mục eve-ng-toolkit

Chạy tiếp lệnh

chmod +x eve-ng-toolkit

Lệnh trên cấp quyền execute (thực thi cho files bash)
Sau đó các bạn có thể chạy bash script bằng lệnh

./eve-ng-toolkit

hoặc

sh eve-ng-toolkit

Sau đó menu sẽ hiện nên

Download: Google Driver | Fshare

Đặng Đình Công

Mình là Đặng Đình Công. Công việc hiện tại của mình là quản trị viên hệ thống mạng máy tính. Hiện tại mình đang học, nghiên cứu và làm việc về mảng hệ thống và bảo mật Microsoft, Cisco, ảo hóa VMware,... Blog được lập ra với phương diện cá nhân nên chắc sẽ không tránh khỏi nhiều sai sót. Mong được sự góp ý của tất cả các bạn.

You may also like...