Author: Đặng Đình Công

0

[Download] Kali Linux 2018.4 – Kali Linux

Kali Linux 2018.4 có hơn 600 chương trình phòng chống xâm nhập, trong đó có Armitage (một công cụ quản lý tấn công mạng đồ họa), Nmap (quét port),  Wireshark (phân tích gói tin), crack mật khẩu, Aircrack-ng (phần mềm kiểm thử thâm nhập mạng không dây), kiểm thử bảo mậ ứng dụng web OWASP ZAP.

0

Download PDQ Deploy 17.1 Enterprise Full – Triển khai phần mềm tự động xuống máy trạm

Quản lý một số máy trạm được kết nối với cùng một mạng hoặc miền Active Directory là một nhiệm vụ phức tạp và các quản trị viên hệ thống có bàn tay đầy đủ của họ khi nói đến việc giữ cho tất cả các máy tính được cập nhật.