GIẢI PHÁP CLOUD SERVER - VSAN VMWARE

VSAN là một giải pháp lưu trữ mới của VMware được tích hợp đầy đủ với vSphere. Nó là một hệ thống lưu trữ dựa trên đối tượng và một nền tảng cho chính sách lưu trữ máy ảo nhằm đơn giản hóa các quyết định vị trí lưu trữ máy ảo cho các quản trị viên vSphere. Nó được tích hợp đầy đủ các tính năng cốt lõi như vSphere HA, DRS và vMotion.

VSAN là một giải pháp lưu trữ mới của VMware được tích hợp đầy đủ với vSphere. Nó là một hệ thống lưu trữ dựa trên đối tượng và một nền tảng cho chính sách lưu trữ máy ảo nhằm đơn giản hóa các quyết định vị trí lưu trữ máy ảo cho các quản trị viên vSphere. Nó được tích hợp đầy đủ các tính năng cốt lõi như vSphere HA, DRS và vMotion.

VSAN là giải pháp đa tiện ích.

 • Một giải pháp lưu trữ được tích hợp đầy đủ với vSphere.
 • Một nền tảng cho các Chính sách Dựa trên Lưu trữ để đơn giản hóa việc quyết định triển khai Máy Ảo.
 • Một giải pháp lưu trữ Cụm máy chủ HA
 • Một hệ thống lưu trữ Scale-Out.
 • Thi hành QoS (dành cho các đối tượng lưu trữ).

 Các thành phần chính

 • Phần mềm được xác định dựa trên lưu trữ Hypervisor
 • Tập hợp các HDD local để cung cấp 1 một cụm dự trữ dữ liệu cho nhóm tiêu thụ VM.
 • Tăng cường thêm ổ SSD local như là một bộ nhớ đệm.
 • Phân phối kiến trúc dựa trên đối tượng RAIN (Redundat Array of Independent Nodes) cung cấp không xảy ra lỗi bất kỳ.
 • Quản lý Lưu trữ máy ảo dựa trên chính sách đặt ra cho việc thực thi SLA end-to-end.
 • Tích hợp với vCenter.
 • Tích hợp với vSphere HA, DRS và vMotion.
 • Scale-Out lưu trữ: lên đến 3-8 Node.

Lợi ích của khách hàng

VMware công nhận chi phí đáng kể dung lượng lưu trữ trong nhiều dự án ảo hóa. Nhiều dự án bị ngừng, hoặc hủy bỏ do thực tế là để đáp ứng các yêu cầu lưu trữ của dự án, lưu trữ đơn giản trở nên quá tốn kém.

Sử dụng một phương pháp lai SSD cho hiệu năng và HDD để thực hiện cho công suất, VSAN là nhằm mục đích dự án tái tạo điều kiện đòi hỏi phải có một giải pháp lưu trữ ít tốn kém.

 • Dễ dàng cài đặt, cấu hình và quản lý
 • Loại bỏ đình trệ hiệu năng và các mối nguy hại tiềm ẩn
 • Phí đầu tư sở hữu hệ thống lưu trữ thấp

Thông tin lên hệ

Mọi thông tin về kỹ thuật và tư vấn gói sản phẩm vui lòng liên hệ TecMint Việt Nam để được hỗ trợ thêm.

TecMint Việt Nam Team – Server Solutions

Chuyên Tư vấn giải Pháp CNTT

Hotline: 0974.24.01.91

Email: admin@conglinh.com