Category: NAS

Giới thiệu NAS, Synology NAS là gì?

NAS là gì? NAS (Network Attached Storage) là thiết bị lưu trữ thông minh được kết nối với mạng gia đình hoặc văn phòng của bạn. Bạn có thể lưu trữ tất cả tập...