Công Linh CHIA SẺ KIẾN THỨC - QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ BẢO MẬT

Giới thiệu về Logical Volume Manager

1.Giới thiệu về Logical Volume Manager (LVM) 1.1 LVM là gì Logical Volume Manager (LVM): là phương pháp cho phép ấn định không gian đĩa cứng thành những logical Volume khiến cho việc thay...

[Download] Kali Linux 2017.1 Release

Nếu bạn chưa biết thì Kali Linux là một bản Debian của hệ điều hành mã nguồn mở Linux. Kali Linux được thiết kế và tùy biến bởi các chuyên gia về bảo mật....