Công Linh CHIA SẺ KIẾN THỨC - QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VÀ BẢO MẬT

Cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF) trên CentOS

ConfigServer Security & Firewall (hay CSF) là một firewall rất phổ biến và hiệu quả được sử dụng trên các server Linux hiện nay. Bên cạnh những tính năng cơ bản như một firewall, CSF còn có những chức năng bảo mật nâng cao khác như ngăn chặn flood login, port scans, SYN floods…

VPS và Cloud VPS khác nhau như thế nào?

Nhiều bạn vẫn thắc mắc hỏi rằng công nghệ Cloud VPS khác VPS thông thường ở điểm nào? Tại sao công nghệ CLoud lại an toàn hơn? Hôm nay mình sẽ giúp các bạn phân biệt giữa 2 dịch vụ này.