Tagged: Exchange

0

Tính năng mới trên Microsoft Exchange 2016

Với sự ra đời sản phẩm Microsoft Exchange 2016, hãng Microsoft đã cho ra đời một bộ mặt mới về công nghệ, tính năng và dịch vụ mang lại của Exchange Server 2016 đồng thời chi phí đầu tư thấp

0

Tổng quan về Exchange Server 2010

Exchange 2010 là sản phấm đầu tiên của Microsoft được thiết kế từ nên tảng lên đến giao diện theo đúng chiến lược “phần mềm cộng dịch vụ” của Microsoft