Làm thế nào để khôi phục mật khẩu root của VMware ESXi?

Đặng Đình Công

Đặng Đình Công

Mình là Đặng Đình Công. Công việc hiện tại của mình là quản trị viên hệ thống mạng máy tính. Hiện tại mình đang học, nghiên cứu và làm việc về mảng hệ thống và bảo mật Microsoft, Cisco, ảo hóa VMware,... Blog được lập ra với phương diện cá nhân nên chắc sẽ không tránh khỏi nhiều sai sót. Mong được sự góp ý của tất cả các bạn.

You may also like...

1 Response

  1. Avatar Tuấn Hoàng viết:

    Xin chào bạn,

    Tôi có làm đến đoạn edit password trong file Shadow nhưng không thể ghi đè lên file cũ vì không có quyền. Với lỗi này có thể xử lý bằng lệnh nào vậy???
    Cám ơn bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *