Ebook Mastering VMware VSphere 6.7 (PDF)

07/11/2018 Đặng Đình Công 0

Ebook “Làm chủ VMware vSphere 6.7″ là phiên bản cập nhật đầy đủ của hướng dẫn bán chạy nhất đến giải pháp ảo hóa của VMware. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn các quản trị viên làm chu môi trường ảo hóa của mình.

VMware vSAN là gì?

19/05/2018 Đặng Đình Công 0

vSAN là một giải pháp lưu trữ từ VMWare, phát hành dưới dạng phiên bản beta từ năm 2013, được công bố rộng rãi cho công chúng vào tháng 3 năm 2014, và đã có phiên bản 6.5 vào tháng 11 năm 2016.