Ebook Mastering VMware VSphere 6.7 (PDF)

07/11/2018 Đặng Đình Công 0

Ebook “Làm chủ VMware vSphere 6.7″ là phiên bản cập nhật đầy đủ của hướng dẫn bán chạy nhất đến giải pháp ảo hóa của VMware. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn các quản trị viên làm chu môi trường ảo hóa của mình.