Category: Microsoft

[Download] Windows Server 2019

Windows Server 2019 là một hệ điều hành dành cho máy chủ đang được Microsoft phát triển như là một phần của họ các hệ điều hành Windows NT. Được phát hành vào quý 4 năm 2018 Retail Edition Disk...

Triển khai Domain Controller trên Windows Server 2016

Sau một thời gian sử dụng mô hình mạng Workgroup không đáp ứng được nhu cầu của công ty. Bạn hãy thực hiện nâng cấp hệ thống mạng Workgroup của công ty bạn thành hệ thống mạng domain để có thể quản lý tập trung hệ thống mạng.