Category: Networking

Hướng dẫn cấu hình Nexus Switch

Nội dung tổng quan: Phần 1. Tìm hiểu tổng quan về Nexus Switch Phần 2. Cấu hình cơ bản trên Nexus Switch Phần 3. Kiểm tra bảng chuyển mạch Phần 4. Cấu hình VLAN...

[Học CCNA v6] Các loại cable trong mạng LAN

Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu những loại cable hiện đang sử dụng để triển khai trong các hệ thống mạng, các chuẩn, tốc độ truyền và khoảng cách mà loại cable đó có thể truyền đi.