Category: Phần mềm

0

[Download] Kali Linux 2018.4 – Kali Linux

Kali Linux 2018.4 có hơn 600 chương trình phòng chống xâm nhập, trong đó có Armitage (một công cụ quản lý tấn công mạng đồ họa), Nmap (quét port),  Wireshark (phân tích gói tin), crack mật khẩu, Aircrack-ng (phần mềm kiểm thử thâm nhập mạng không dây), kiểm thử bảo mậ ứng dụng web OWASP ZAP.

0

[Download] Windows Server 2019

Windows Server 2019 là một hệ điều hành dành cho máy chủ đang được Microsoft phát triển như là một phần của họ các hệ điều hành Windows NT. Được phát hành vào quý 4 năm 2018 Retail Edition Disk...