Kali Linux 2020.2 chính thức được phát hành

Nhóm phát triển Kali Linux đã chính thức phát hành Kali Linux 2020.2. Phiên bản này chỉ là một bản nâng cấp nhỏ nhằm mang lại hiệu năng tốt hơn, cập nhật kernel mới hơn, vá lỗi bảo mật , cũng như cập nhật các công cụ lên phiên bản mới nhất.

Các thay đổi trong phiên bản này bao gồm:

  • KDE Plasma Makeover & Login
  • Tích hợp PowerShell theo mặc định
  • Cải thiện tính tương thích của Kali Linux dành cho thiết bị ARM
  • Thay đổi và cải tiến quá trình cài đặt Kali linux
  • Bổ sung thêm các icon và các gói phần mềm mới
  • Cải tiến hiệu suất hệ thống

Kali Linux VMware Images

Image Name Torrent Version Size SHA256Sum


Kali Linux VMware 64-Bit


Torrent

2020.2
2.2G 13879be7faf9becc13443e155c4df3cd6c920077680b7b65ba8c71c25690fca4


Kali Linux VMware 32-Bit


Torrent

2020.2
1.9G 604b50cf8b50a2505e00c3f5aed908534056c32aa2fe591d411abe8eeb2394c2

Kali Linux VirtualBox Images

Image Name Torrent Version Size SHA256Sum


Kali Linux VirtualBox 64-Bit


Torrent

2020.2
3.3G 2eb36380cc02cf2d5663feee5e8a7aab404be44cf2023f266a8e4de4d0f7897b


Kali Linux VirtualBox 32-Bit


Torrent

2020.2
2.9G 311eab2c69b1685123d390cc81e88880fe705d3d2169e2ccc5a9a15b2499b9d8

Kali Linux Hyper-V Images

Image Name Torrent Version Size SHA256Sum


Kali Linux Hyper-V 64-Bit


Torrent

2019.4
3.5G 6fc9bbeb01e262b34e13f3e1043d8acda7b066e7b85c76d677933e05356920a0

 

Đặng Đình Công

Mình là Đặng Đình Công. Công việc hiện tại của mình là quản trị viên hệ thống mạng máy tính. Hiện tại mình đang học, nghiên cứu và làm việc về mảng hệ thống và bảo mật Microsoft, Cisco, ảo hóa VMware,... Blog được lập ra với phương diện cá nhân nên chắc sẽ không tránh khỏi nhiều sai sót. Mong được sự góp ý của tất cả các bạn.

You may also like...