Category: Virtualization

Ebook Mastering VMware VSphere 6.7 (PDF)

Ebook “Làm chủ VMware vSphere 6.7″ là phiên bản cập nhật đầy đủ của hướng dẫn bán chạy nhất đến giải pháp ảo hóa của VMware. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn các quản trị viên làm chu môi trường ảo hóa của mình.

VMware vCenter Server là gì

VMware vCenter Server cũng tương tự như Active Directory. Nó cung cấp tiện ích quản lý tập trung cho tất cả máy chủ ESX/ESXi và máy ảo tương ứng của nó. – Hỗ trợ đến 1000 host/1...

VMware vSAN là gì?

vSAN là một giải pháp lưu trữ từ VMWare, phát hành dưới dạng phiên bản beta từ năm 2013, được công bố rộng rãi cho công chúng vào tháng 3 năm 2014, và đã có phiên bản 6.5 vào tháng 11 năm 2016.