Category: Phần mềm

0

Download PDQ Deploy 17.1 Enterprise Full – Triển khai phần mềm tự động xuống máy trạm

Quản lý một số máy trạm được kết nối với cùng một mạng hoặc miền Active Directory là một nhiệm vụ phức tạp và các quản trị viên hệ thống có bàn tay đầy đủ của họ khi nói đến việc giữ cho tất cả các máy tính được cập nhật.

0

[Download] Windows Server 2019

Windows Server 2019 là một hệ điều hành dành cho máy chủ đang được Microsoft phát triển như là một phần của họ các hệ điều hành Windows NT. Được phát hành vào quý 4 năm 2018 Retail Edition Disk...