[Download] Kali Linux 2018.4 – Kali Linux

22/11/2018 Đặng Đình Công 0

Kali Linux 2018.4 có hơn 600 chương trình phòng chống xâm nhập, trong đó có Armitage (một công cụ quản lý tấn công mạng đồ họa), Nmap (quét port),  Wireshark (phân tích gói tin), crack mật khẩu, Aircrack-ng (phần mềm kiểm thử thâm nhập mạng không dây), kiểm thử bảo mậ ứng dụng web OWASP ZAP.