Author: Dang Dinh Cong

0

Tổng quan về Exchange Server 2010

Exchange 2010 là sản phấm đầu tiên của Microsoft được thiết kế từ nên tảng lên đến giao diện theo đúng chiến lược “phần mềm cộng dịch vụ” của Microsoft

0

Hướng dẫn cài đặt CentOS 6.7

Bài viết sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài hệ điều hành CentOS 6.7. Tuy nhiên cũng có thể áp dụng cho Centos 6.x bằng hình ảnh. Chúng tôi chọn CentOS vì hệ...

0

OpenStack là gì và để làm gì?

OpenStack là một phần mềm mã nguồn mở, dùng để triển khai Cloud Computing, bao gồm private cloud và public cloud (Open source software for building private and public clouds)